סוכנות לביטוח גל עוצמה

 אנו נעניק לכם הצעה הטובה ביותר בעת רכישת פוליסת ביטוח בנוסף תזכו להטבות מיוחדות מהסוכנות, וכמובן ליחס אישי .
לאורך השנים צברנו נסייון בהתאמת הביטוח המשתלם ביותר, כיום אנו מלוים לקוחות עסקיים ופרטיים רבים הן בתחום הביטוח רכב וביטוח חיים.
חשוב לנו לתת  את השרות הטוב ביותר עם יחס אישי, הצתרפו לגל עוצמה ואנו מבטיחים לבנות עבורכם את הביטוח המשתלם ביותר.

ביטוח מקיף לרכב • ביטוח צד ג • ביטוח חיים • ביטוח בריאות • קרנות פנסיה • ביטוח נסיעות לחול • ביטוח בנינים משותפים • ביטוח משכנתא • תאונות אישיות • ביטוחי עסקים

  • ביטוח חיים

  • ביטוח רכב

  • ביטוח דירה

סוכן ביטוח

פעילותו של סוכן הביטוח מוסדרת בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. בחוק זה מוגדר סוכן ביטוח: "מי שעוסק בתיווך ביטוחים בין מבוטחים לבין מבטחים", ונקבע מעמדו כמקשר בין המבטח למבוטח:

  • לעניין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולעניין כריתת החוזה, יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח, זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב.
  • לעניין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח, יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של עניין מהותי כידיעת המבטח.
  • לעניין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין לשלמם לאותו סוכן.
  • לעניין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר.